Informácie o nás

Redaktori

 

Učiteľský tím

Šéfredaktor

Otto Bartek III.EB

Zástupca šéfredaktora

Jakub Klembara III.EB

Graf. Design

Miroslav Bača I.PG

Webstránka

Juraj Javorský I.PG

 

Mgr. Barbora Baňasová

 

Ing. Dušan Herák

 

Ing.Arch. Ivana Mináriková